Sous les conditions listées dans la section „Condtions de retour“,Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV vous accorde le droit de retourner vos produits dans un délai maximal de 30 jours civils, à partir de la date d’envoi.

 

Cependant, le retour de la marchandise doit obligatoirement faire l’objet d’un accord préalable, la reprise nécessitant l’aval écrit de la société Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV.

Herroepingsrecht / herroepingsformulier

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten/voorbeeldherroepingsformulier

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten


1. Herroepingsrecht

Voor zover u een consument bent (artikel 13 BWB), hebt u een herroepingsrecht:

Bericht m.b.t. het herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u genoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste waar in bezit heeft genomen.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ons (Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV, T.J. Twijnstralaan 16, 1422 ZC Uithoorn, Email: mail@tectake.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

 

Om de herroepingstermijn in te houden volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van de herroeping

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen we u alle betalingen, die we van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die eruit ontstaan zijn dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag terugbetalen, waarop we de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben. Voor deze herroeping gebruiken we hetzelfde betaalmiddel, welk u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen met u; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten aangerekend. We kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de artikelen terug hebben ontvangen of totdat u een bewijs heeft voorgelegd, dat u de artikelen heeft teruggestuurd, naargelang welke variant eerder gebeurt.

 

Een voorwaarde is, dat de artikelen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst bericht, naar ons terugstuurd of overhandigd worden. De termijn is ingehouden, als u de artikelen voor het aflopen van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor de retour van de artikelen worden door u gedragen.

 

Voor een eventueel waardeverlies van de artikelen draait u zelf op, als dit waardeverlies teruggevoerd kan worden op een omvang die niet nodig is voor de controle van de hoedanigheid, eigenschappen en werkingswijze van de artikelen.

 

2. Herroepingsformulier

Voorbeeldformulier voor herroeping

 

BoekVI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


— Aan

[hier dient de onderneming, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………


— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

— Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

— Datum …………………………………………………………………………………………………


— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

3. Montant de remboursement

Dans la mesure où le produit peut être retourné, les règles de remboursement suivantes s’appliquent:

Remboursement intérgal au prix d’achat:

  • L’article se trouve encore dans son emballage d’origine ouvert et endommagé

Réduction en fonction de l’état de la marchandise (minimum 10%, réduction minimale: CHF 10.-):

  • L’article a été ouvert/utilisé (exceptions: cf. 2.)

Evaluation cas par cas:

  • L’emballage de l’article est endommagé

4. Frais de retour

Les frais de port pour le renvoi d’articles sont généralement à la charge de l’expéditeur. Dans les cas suivants, les frais de retour sont couverts par Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV:

  • Réception d’un article différent de celui commandé
  • Réception d’un article non commandé