Gegevensbescherming

Privacybeleid Tectake België BV

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website of via de telefoon geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

1. Over ons privacybeleid

Tectake België BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tectake België BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

2. Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

 

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

STRIPE

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna en STRIPE. Klarna en STRIPE verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna en STRIPE hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna en STRIPE behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna en STRIPE delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna's en STRIPE's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna en STRIPE bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

 

Contact en klantenondersteuning via WhatsApp

Je kunt te allen tijde via WhatsApp contact met ons opnemen, bijvoorbeeld als je vragen hebt over het bestelproces, onze producten of onze klantenservice. Hiervoor wordt op onze website een zogenaamde widget weergegeven, waarmee je via WhatsApp met ons kunt communiceren.

 

Hiervoor vragen wij uw toestemming, conform art. 6 paragraaf 1 EU- AVG. Door ons een bericht te sturen via WhatsApp, verklaar je dat je akkoord gaat met dit gegevensbeschermingsbeleid. U gaat er ook mee akkoord dat uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, telefoonnummer, bericht-ID, profielfoto en berichtgeschiedenis) worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt als onderdeel van uw gebruik van WhatsApp om u berichten te sturen. Berichten die via WhatsApp worden verzonden, zijn end-to-end gecodeerd. De inhoud van verzonden berichten is daarom alleen zichtbaar voor de afzender en ontvanger. De Messengerprovider heeft geen toegang tot verzonden berichten. Om WhatsApp te gebruiken, heb je een actief WhatsApp-account nodig.

 

De communicatie vindt plaats via de WhatsApp-berichtenservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De provider kan de inhoud van verzonden berichten niet inzien, maar kan op elk moment controleren of en wanneer je contact met ons hebt opgenomen en technische informatie bekijken over het apparaat dat je gebruikt.

 

Voor deze service gebruiken we MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München als technische dienstverlener en onderaannemer. MessengerPeople is contractueel verplicht om de richtlijnen voor gegevensbescherming na te leven en verwerkt uw gegevens in overeenstemming met onze instructies en alleen voor de bovengenoemde doeleinden.

 

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken; het enige wat u hoeft te doen is ons dit te laten weten, bijvoorbeeld via e-mail aan datenschutz@tectake.de  In principe verwijderen we de gegevens die u via de berichten verstuurt zodra we uw vraag op het bericht hebben beantwoord en we geen verdere verzoeken of berichten van u meer verwachten. Er kunnen langere bewaartermijnen gelden als de inhoud van de verzonden berichten aanleiding geeft tot een verplichting om gegevens op te slaan in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten. Meer informatie vindt u in dit gegevensbeschermingsbeleid in de sectie Rechten van betrokkenen en in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van WhatsApp en MessengerPeople.

 

Verzenden en logistiek

DPD

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Athenos

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Athenos. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Athenos. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Athenos is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Athenos gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Bol.com / FNAC / FONQ / etc.

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Tectake België B.V op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

4. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

5. Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

We gebruiken Bing Ads. Wat betekent dat voor u?

Deze website maakt gebruik van de remarketingtechnologie "Bing Ads" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ("Microsoft"). Microsoft slaat een cookie op uw computer op ("conversiecookie") als u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Klanten van Microsoft en Bing Ads kunnen herkennen dat op de advertentie is geklikt en doorgestuurd naar onze site. Op deze manier kunt u opnieuw worden geadresseerd via gerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde advertenties op de Microsoft en andere "Bing Ads" -pagina's.

 

De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookies, wordt ook gebruikt om conversiestatistieken te genereren. We komen het totale aantal gebruikers te weten dat op een Microsoft Bing-advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar onze site. Daarnaast worden verdere anonieme gegevens verzameld (bijvoorbeeld het aantal paginaweergaven en de tijd die op de websites is doorgebracht). We ontvangen geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

 

Herroepingsrecht

U kunt weigeren om op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft te ontvangen door naar de juiste opt-outpagina van Mircosoft te gaan: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

 

U kunt ook voorkomen dat Bing Ads gegevens verzamelt door de verzending van cookies in de instellingen van uw internetbrowser te deactiveren of te beperken.

 

Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft voor meer informatie over de privacy en de cookies van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

6. Wijzigingen in het privacybeleid

Door gebruik te maken van uw herroepingsrecht met betrekking tot de ontvangst van reclame-e-mails (via link, zie hierboven), kunt u tegelijkertijd de verwerking van uw gegevens intrekken ten behoeve van tracking.

 

7. Adverteren via e-mail (bijv. Nieuwsbrief e-mail)

Voor het verzenden van e-mailberichten naar onze klanten gebruiken we de promotie-e-mailservice campaign.plus van de provider Campaign.Plus GmbH, Wollmarktstrasse 115b, 33098 Paderborn, Duitsland. De onderstaande gegevens worden in onze naam door Campaign.Plus GmbH verwerkt en voor dit doel opgeslagen op de servers van Campaign.Plus GmbH in Duitsland. Campaign.Plus GmbH gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de verzending en de evaluatie van de advertentie-e-mails. Het privacybeleid van de serviceprovider is beschikbaar op https://www.campaign.plus/datenschutzerklaerung/. De volgende gegevens van het invoermasker worden gebruikt voor het verzenden van reclamemails:

 

  • Naam
  • E-mailadres

 

Voor de verwerking van de gegevens als onderdeel van het registratieproces wordt uw toestemming door Campaign.Plus GmbH verkregen en wordt er verwezen naar dit privacybeleid. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens door onze Campaign.Plus GmbH na registratie voor de reclame-e-mails is daarmee de toestemming die u heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 alinea 1 lit. a i.V.m. Artikel 7 EU-GDPR. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op reclame e-mails actief is.

 

Herroepingsrecht

Het abonnement op promotionele e-mails kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke e-mail te vinden, waarmee het abonnement kan worden opgezegd. Als alternatief kan het ook per e-mail worden opgezegd door een mail te sturen naar news@tectake.be. Hiermee is ook de intrekking van de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.

 

Promotionele e-mail tracking

De promotionele e-mails die we namens ons verzenden via Campaign.Plus GmbH bevatten een trackingpixel die informatie naar Campaign.Plus GmbH verzendt zodra de e-mail wordt geopend. Deze informatie wordt vervolgens door ons opgehaald van de servers van Campaign.Plus GmbH om statistische evaluaties te genereren en het succes van onze e-mailcampagnes te meten. Dit omvat de volgende gegevens:

 

  • Uw IP-adres
  • Informatie over de gebruikte browser
  • Informatie over het gebruikte systeem
  • Tijd van ophalen

 

Aan de hand van deze informatie kunnen we bepalen of de promotionele e-mails worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links er in wordt geklikt. Technisch gezien is een toewijzing aan de individuele e-mailontvangers hier mogelijk, maar noch wij noch Campaign.Plus GmbH dienen als een serviceprovider om de individuele gebruiker te volgen of in de gaten te houden. De evaluaties worden alleen gebruikt om de inhoud van e-mails aan te passen aan de wensen en interesses van onze abonnees op basis van hun leesgewoonten en om ze binnen de wettelijke limieten te personaliseren.

 

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens door de serviceprovider Campaign.Plus GmbH voor analysedoeleinden is de toestemming die u hebt gegeven overeenkomstig artikel 6 alinea 1 lit. een i.V.m. Artikel 7 EU-GDPR.

 

Het gebruik van tracking-software om de intensiteit van het gebruik van onze promotionele e-mails te meten, is, naast de reeds vermelde doeleinden, ook met het doel de kwaliteit van ons promotionele e-mailsysteem en de inhoud ervan te verbeteren, en we leren via de volgsoftware hoe de promotionele e-mails worden gebruikt en daarom kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren.

 

Herroepingsrecht

Door gebruik te maken van uw herroepingsrecht met betrekking tot de ontvangst van reclame-e-mails (via link, zie hierboven), kunt u tegelijkertijd de verwerking van uw gegevens intrekken ten behoeve van tracking.

 

Push-meldingen

Met uw voorafgaande toestemming sturen wij u pushmeldingen of kennisgevingen via uw browser, zelfs als u niet bent ingelogd op onze websites. We gebruiken pushmeldingen om u te informeren over ons aanbod en over interessante producten. Wanneer u onze websites voor de eerste keer bezoekt, kunt u ermee instemmen pushmeldingen te ontvangen. U kunt het weergeven van pushmeldingen op elk gewenst moment uitzetten via de juiste instellingen van de door u gebruikte browser.

 

De wettelijke regels voor het verzenden van pushmeldingen zijn vastgelegd in artikel 6 par. 1 lit. a EU-GDPR.

 

8. We gebruiken software voor de beveiliging van onze website tegen spam. Wat betekent dit voor u?

Om inschrijfformulieren aan onze site te beschermen, maken we gebruik van de service "reCAPTCHA" van het bedrijf Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, aangeduid als "Google". Met deze technologie is het mogelijk voor ons om te bepalen of het ingangssignaal in ons invoerveld werd gedaan door een mens of dat er misbruik wordt uitgevoerd door een geautomatiseerde machinale bewerking.

 

Om te bepalen of de invoer wordt gemaakt door een mens, worden onder andere de volgende gegevens verzameld door Google, wanneer u onze website bezoekt: User-Agent van de browser, IP-adres, de scherm- en raam resolutie, ingestelde taal van de browser, tijdzone, doorgebrachte tijd, geïnstalleerde browser plugins, Google-account als u bent ingelogd bij Google, uw invoergedrag en bewegingen van de muis op de reCAPTCHA oppervlakken. Deze gegevens worden alleen opgehaald als u in uw browser hebt geactiveerd dat JavaScript-code mogelijk automatisch geladen mag worden. Als u het laden van JavaScript in uw browser uitschakelt heeft, zullen geen gegevens naar Google worden verzonden, maar in dit geval zullen de inhoud ondersteund door de service "reCAPTCHA" en de bijhorende functies van onze website niet toegankelijk zijn voor u.

 

Het gebruik van de service "reCAPTCHA" vindt plaats in overeenstemming met de voorwaarden van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

 

De wettelijke basis voor de beschreven verwerking van de gegevens is artikel 6 alinea 1 lit. c EU-GDPR i.V.m. Artikel 32 EU-GDPR. De functie "reCAPTCHA" dient om onze systemen en dus ook de persoonlijke gegevens die op hen zijn opgeslagen te beschermen tegen aanvallen door geautomatiseerde machine-invoer (bijv. door zogenaamde bots).

 

Recht van bezwaar

Door gebruik te maken van uw recht van bezwaar tegen de ontvangst van de nieuwsbrief (via link, zie hierboven), kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor trackingdoeleinden.

 

9. Contactgegevens

Tectake België B.V

Ringlaan 17A
2960 Brecht
België
T:+31 35 2400 115
E: mail@tectake.be

Contactpersoon voor privacyzaken
Robin de Jeu


Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV
T.J. Twijnstralaan 16
1422 ZC Uithoorn

België


Tel: +31 35 2400 115
E-Mail: mail@tectake.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Robin de Jeu

§ 10 Herroepingsrecht

Na aflevering mag u het product zonder opgaaf van reden bij ons retourneren. U ontvangt uw geld terug of u kunt aangeven liever een ander product te ontvangen. Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Alle producten dienen in hun originele verpakking geretourneerd te worden. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor eigen rekening. Zorgt u er s.v.p. voor dat u onderstaand formulier volledig invult en de retourzending voldoende frankeert.

U kunt de producten retourneren naar onderstaand adres:
Rainbow Onlineshopping 24 Nederland BV
TJ Twijnstralaan 16

1422ZC, Uithoorn (NL)

Om gebruik te maken van herroepingsrecht dient u dit binnen 30 dagen kenbaar te maken. Daarna dienen wij de producten binnen 14 dagen retour te ontvangen. Ook mag u het product zelf afgeven op bovenstaand adres. Wij streven ernaar om uw geld binnen enkele werkdagen over te maken na ontvangst van de producten. Hiervoor gebruiken wij dezelfde betaalmethode als u heeft gekozen bij uw betaling. Heeft u gekozen voor "Achteraf betalen met Klarna" dan wordt uw factuur direct geannuleerd naar ontvangst en controle van uw retour.

In het geval van een retourzending beoordelen wij het product altijd op compleetheid, defecten en gebruikssporen. In het geval van beschadigingen en/of incomplete producten zullen wij allereerst contact met u opnemen. In dit geval zijn wij gerechtigd een afschrijving te hanteren.

Is er een verkeerd product bezorgd, een product incompleet geleverd of met schade bij u aangekomen? Meldt dit dan eerst bij onze klantenservice. Zij zullen samen met u een passende oplossing zoeken om dit op een snelle en nette manier af te handelen.

§ 11 Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail – back-up).

§ 12 Contact

Opmerkingen in verband met de bestelling op afstand

Voor vragen in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de tectake België klantenservice via XX XXX XX XX (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.) of via mail@tectake.be

§ 13 Eventuele klachten en geschillen

Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij:
tectake België klantenservice
Tel.: XX XXX XX XX (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 17 u.)
E-mail: mail@tectake.be

Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, www.ombudsmanvoordehandel.be.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De klant kan ook terecht op het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden vanaf 01/12/2021.